Veilig Thuis doorbreekt onveilige situaties en zet mensen in beweging. Dat doen we zorgvuldig, slagvaardig en in verbinding.

Veilig Thuis is een samenvoeging van de huidige Steunpunten Huiselijk Geweld en de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling met als hoofddoel:

  • Eén meldpunt voor alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling
  • Meer samenhang in de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld

Burgers
Wilt u advies en hulp voor een ander en/of voor uzelf? U kunt uw vragen stellen of uw hart luchten. U krijgt een hulpverlener aan de lijn, die aandachtig naar uw verhaal luister. Deze hulpverlener zet alles voor u op een rij, beantwoordt uw vragen en geeft u advies. Ook kijkt de hulpverlener samen met u welke professionele hulp er nodig is. Als u wilt, kunt u anoniem blijven.

Professionals
Ook u, als professional, kunt bij Veilig Thuis terecht als u op zoek bent naar advies. U kunt hier terecht als er ernstige zorgen bestaan rondom een cliënt of een cliëntsysteem. Veilig Thuis is uw aanspreekpunt voor acute situaties en voor een snelle eerste inschatting van de veiligheid. Ook voor advies en overleg kunt u terecht.

Veilig Thuis Midden Gelderland en Noord & Oost Gelderland
Als ketenpartners werkten Steunpunt Huiselijk Geweld Apeldoorn (Stimenz), Steunpunt Huiselijk Geweld Arnhem-Achterhoek  en West-Veluwe/Vallei (Moviera) en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (Bureau Jeugdzorg Gelderland) al samen. Per 1 januari 2015 gaan deze organisaties samen Veilig Thuis Midden Gelderland en Veilig Thuis Noord & Oost Gelderland vormen.

Bereikbaarheid
Telefonisch: Veilig Thuis is voor iedereen 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar op 0800 2000

www.vooreenveiligthuis.nl
www.moviera.nl
www.stimenz.nl
www.informatiehuiselijkgeweld.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *